Tryckeriprocesser & begrepp

Tryckbranschen består av en massa begrepp som kan vara svåra att förstå men också nödvändiga för dig som kund att vara insatt i vid kontakten med oss och för att kunna få ett så bra resultat som möjligt och för att kunna föra en dialog med oss.

Här hittar du därför filmklipp som förklarar och beskriver olika tryckprocesser, en grafisk ordlista som förklarar olika grafiska begrepp med mera.