Miljö

Vi arbetar hela tiden med målsättningen att driva en verksamhet som ska ha en minimal miljöpåverkan (kommande generationer skall också kunna leva!).

Här har vi listat några restprodukter som vi lämnar till Stena Miljö AB
för återvinning eller destruktion:

  • Vätskor
  • Trasor
  • Offsetplåt
  • Färg
  • Färgburkar
  • Papper

Övriga ofarliga restprodukter/sopor lämnas till Sita Sverige AB  för förbränning.