Historik

Genom förvärv och sammanslagningar bildades Trycktrean 1999. Bolaget består av valda delar från Stetor Tryck, HL Tryck, Exacta Tryck och Tidtryck Gävle och på senare tid även Gefletryckeriet.

Mer information kommer framöver.